SON DAKİKA
Mega Haber
Takip Et!
7 Ekim 2020

İTSO’nun İskenderun’a Katkıları

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
İTSO’nun İskenderun’a Katkıları

Gündem - 7 Ekim 2020 14:56

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası resmi olarak 1920 yılında kurulmuş olsa da, 1800’lü yıllardan bu yana şehrin tüccar, esnaf ve sanayicisine kuruluş amaçları doğrultusunda hizmetler vermektedir. Odamız kuruluş amaçları doğrultusunda üyelere sunduğu eğitimler, verdiği seminerler, konferanslar ayrıca katılmış olduğu fuarlar ile bölgemizdeki tacir, sanayici ve girişimcilere destek olmakta ve iş dünyasının ticari potansiyeline katkı sağlamaktadır. Odamız tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Denizcilik Fakültelerinin kurulması için maddi ve manevi destek sağlanmış olup, bu yatırımlarla şehrimizin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişimine önemli katkılar sağlanmıştır. Bu fakültelerin bölgemizde kurulması, bugün İskenderun Teknik Üniversitesi’nin bölgemize kazandırılmasının altyapısını oluşturmuştur. Üniversitelerin bir şehrin sosyal ve kültürel yaşantısına sağladığı katkılara ilave olarak, şehir ekonomisine de ciddi getiri sağladığı düşünüldüğünde, tacir ve esnaflarımız için bölgemizde bir üniversite olması önemli avantajlar sağlamaktadır. Odamız, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüyle sürekli iletişim halinde olmakta, üniversite sanayi işbirliğinin her alanda sağlanması için müşterek organizasyonlarda bir araya gelmektedir. Odamız, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesine teknopark kurulması noktasında girişimlerde bulunulmuş olup, kurulan teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketine odamız kurucu ortak ve yönetim kurulu üyesi olmuştur. TEKNOPARK İSTE AŞ’nin bölgemizde faaliyet göstermesinde odamızın büyük çabası olduğu gibi, maddi ve manevi destekleri halen devam etmektedir.

İskenderun Teknik Üniversitesi sınırları içerisinde hizmet veren ve dış ticaret konusunda faaliyet gösteren üyelerimizin sürekli ihtiyaç olarak dile getirdiği, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilmesini sağlayan Gümrük Laboratuvarı’nın bölgemize kazandırılması noktasında odamız tarafından önemli gayretler gösterilmiştir. Diğer paydaşların ve kamu kurumlarının da desteğiyle, daha önce Hatay’da olmayan Gümrük Laboratuvarı’nın İSTE bünyesinde hizmet vermeye başlaması önem arz etmektedir.

Ayrıca odamız tarafından yaptırılan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi ayrıca birçok okula yapılan ek bina, konferans salonu gibi yardımlarla odamız tarafından eğitime önemli destekler sağlanmıştır.

DOĞAKA desteğiyle İskenderun Teknik Üniversitesi’nde yürütülen Kaynakçılık Mükemmeliyet Merkezi projesi odamızın desteğiyle hayata geçirilmektedir. Ağır sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personellerin yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilecek bu proje, bölgemize önemli ölçüde değer katacaktır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Nefes Kredisi’ne odamızdan önemli ölçüde kaynak aktarılarak üyelerimizin uygun faiz oranlı kredilerden yararlanması sağlanmaktadır.

Odamız tarafından hayata geçirilen Avrupa Birliği, SODES ve DOĞAKA projeleri hakkında bilgi vermek gerekirse, İTSO daima bölgemize değer katacak projelerin takipçisi olmaktadır.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nda; bütçesi 215.660 Euro olan “Sektörel Dış Ticaret Takımları” projesi, bütçesi 198.624 Euro olan “Turizm Sektöründe Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi (TUSKİP)” projesi ve bütçesi 170.053 Euro olan ‘‘İskenderun’da Engeller Kalkıyor’’ Projesi gibi Avrupa Birliği projeleri yürütülmüş olup, şehrimize toplam 585 bin euro tutarında finansal kaynak sağlanmıştır.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından verilen Teknik Destek Programı kapsamında, “İhracatta Yeni Pazarlar Bulma ve Etkin Yeterlilikler Kazanma” projesi, ‘‘Lojistik Tedarik Zinciri ve Stok Yönetimi Eğitimi’’ projesi, ‘‘İhracat Satış Kampı’’ projesi, ‘‘Proje Döngüsü Eğitimi’’ ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Geleceğini Planlıyor, Hizmet Kalitesini Arttırıyor’’ projesi olmak üzere 5 adet Teknik Destek Projesi hayata geçirilmiş olup, üyelerimize uzmanlar tarafından nitelikli eğitimler verilmiştir.

Ayrıca turizm sektörüne yönelik olarak ‘‘Hünerli Eller Hünerli Kadınlar’’ projesi kapsamında 200.000 TL ve “Marka Kent Hatay’da Turizmde Eğitimden İstihdama” projesi kapsamında 300.000 TL olmak üzere toplam 500.000 TL tutarında 2 adet SODES Projesi uygulanmıştır.

2018-2019 yılları arasında Kaynakçılık Mükemmeliyet Merkezi kurulması amacıyla odamız tarafından İSTE ve DOĞAKA ile birlikte proje çalışmaları yürütülmektedir.

2019-2020 yılları arasında İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yürütücüsü ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortağı olduğu ‘‘Benim Okulum Benim Sanayim’’ projesi kapsamında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Mali Destek Programı kapsamında yaklaşık 500.000 TL’lik bütçeyle yürütülmeye başlanmıştır.

Ayrıca son dönemde Mesleki Eğitim Merkezi’nin İskenderun’da yapılması için Hatay Valiliğimizle görüşmeler sağlanmış ve bölgemize MESEM’in kazandırılması noktasında girişimlerde bulunulmuştur. Odamız bu projeye önemli ölçüde bütçe aktaracağı gibi, birçok paydaşın da bu projeye fiilen katılım sağlaması noktasında büyük çaba sarf etmiştir.

Bilindiği üzere 2020 yılının mart ayından bu yana, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi maksadıyla odamızda çeşitli girişimlerde bulunulmaktadır. İş dünyasının temsilcileri olarak, üyelerimizin yaşadığı sorunlar ve çözüm öneriler devamlı olarak araştırılmış ve bu hususlar TOBB ve Bakanlıklara iletilmiştir. Üyelerimizden; finansman konusunda sıkıntılar yaşandığı, istihdamın devamlılığı konusunda endişelerin olduğu, piyasada vergi ve SGK prim ödemelerinin pandemi sürecinde ödenmesinde zorluk yaşandığı, ticaretin elektronik ortama taşınmasının genel bir beklenti olduğu ve genel kurul toplantılarını gerçekleştiremeyen kooperatiflerin yetki süresi sorunlarının yaşandığı ve benzeri konular bu süreçte odamıza iletilmiştir. Bu konularda TOBB ile görüşülerek sorunların en üst mercilere iletilmesi sağlanmıştır. Örnek vermek gerekirse;

İş dünyasının finansmana erişimi noktasında sıkıntıları olduğunu ifade ettikten hemen sonra, kamu bankaları tarafından uygun faizli kredi destek programları hayata geçirildi, kredi garanti fonunun teminatı artırıldı ve kredi kullanımı kolaylaştırıldı. TOBB Nefes kredisi süratle verilmeye başlandı. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2020 yılı bütçesinden 3.000.000 TL kaynak aktararak Denizbank aracılığıyla oda üyelerinin uygun faizli kredi kullanması sağlanmıştır.

Bilindiği gibi, pandeminin ülkemizde görülmeye başlandığı mart ayı itibariyle, vergi borçlarına 6’şar ay erteleme getirildi. Son dönemde vadesi gelmiş vergi borçlarının yeniden ötelenmesiyle ilgili piyasada oluşan beklentiler de yeniden yetkili mercilere bildirilmiştir.

Koronavirüs salgınının olumsuz yönde etkilediği hususlardan biri de istihdam olmuştur. İstihdamın korunması ve işverenler üzerindeki yüklerin azaltılması amacıyla kısa çalışma ödeneğinin şartları iyileştirilmiş ve uygulaması kolaylaştırılmıştır.

Bilindiği üzere 16.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Torba Yasa kapsamında, yetki süreleri sona eren Kooperatiflerin organ üyelerinin görevleri 31.07.2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu konuda odamıza gelen yeni bir genelgeye göre bu süre 31.10.2020 tarihine kadar uzatıldı. Genel Kurul toplantılarını yapamayan ve yetki süreleri sona ermiş kooperatif organlarının süresi bu tarihe kadar uzatılmış oldu.

Son dönemde iş dünyasının genel beklentileri arasında yer alan, dijitalleşme ile ilgili gerekli adımlar da hızla atılmaya başlandı. Bu konuda hem firmalar hem de ekonomiye yön veren oda ve borsalar nezdinde gerekli çalışmalar yapıldı. Odamıza aidat ödemelerinin online olarak da yapılması sağlandı. Oda sicil belgelerimiz olan oda kayıt sicil sureti, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi ve ortaklık teyit belgesi ayrıca Ticaret Sicili belgelerimiz olan ticaret sicili tasdiknamesi, 111. madde merkez nakli belgesi ve iflas konkordato belgesi elektronik ortamda e-belge olarak verilebilmektedir. Böylelikle üyelerimiz odamıza gelmek zorunda kalmadan, ihtiyaç duydukları belgeleri elektronik imzalı olarak kolaylıkla temin edebilmektedir. Ayrıca Ticaret Sicili Gazetesi ilanları elektronik olarak çıkarılmaya başlandı, Türkiye genelinde elektronik ilan sistemine ilk giren odalardan biri de İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Yeni kurulan, değişiklik yapılan ve kapanan şirketlerin tescil ilanları aynı gün içerisinde hatta 2 saatte yayımlanmaktadır. Elektronik ilan ve e-belge özellikleri, üyelerimizin ticari hayatına önemli ölçüde hız kazandırmış oldu.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası daima kendini geliştirerek, üyelere verilen hizmet kalitesini artırmak için çalışmalar yapmaktadır. Odamız tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine geçilmiş olup bu sistem aktif olarak uygulanmaktadır. Odamız; ISO 9001 Kalite Belgesine, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesine ve Akreditasyon Sertifikasına sahiptir. 2018 yılının kasım ayında odamızda yapılan akreditasyon denetimi sonrasında, C sınıfı olan akreditasyon sertifikamız B sınıfına yükselmiş ve odamız 5 yıldızlı hizmet verdiğini belgelemiştir.

Sahip olduğu imkânları, üyelerine ve bölge halkına seferber eden İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, bölgemizin ticari hayatında öncülük yaparak, iş dünyasına yön vermektedir. Odamız imkânları çerçevesinde çalışmalarını sürdürerek bölgeye değer katmanı gayreti içerisinde olmaya devam edecektir.

Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

İskenderun Turizm ve Tanıtma Derneği (İSTUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Uygun ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin katılımından oluşan heyet, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek’i makamında ...
İskenderun Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Sabahattin Uygun, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı. Bu yıl 6 Şubat depremlerinde ağır yaralar alan İskenderun’un ayağa kalkma sürecinde olması dolayısıyla ...
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur ve GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in görevlendirmesi ile İskenderun Belediyesine gelerek Başkan Mehmet Dönmez ve daire müdürleri ...
Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, 14 Nisan (Evvel Nisen) Bahar Bayramı münasebetiyle Arsuz Belediyesi Nikah Salonu’nda kahvaltı düzenledi. CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara, Servet Mullaoğlu, Önceki Dönem Milletvekilleri ...
İskenderun’da protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ev sahipliğinde düzenlenen program ile halkla bayramlaştı.İskenderun’da protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ev sahipliğinde düzenlenen program ...
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk belediye personelinin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Başkan Mehmet Öntürk’ün de katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Törende konuşan HBB Başkanı Öntürk, ...

Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.